Öncelikli Hastalar

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile
 
Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),
 
Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
 
Hamileler,
 
65 Yaş üstü yaşlılar,
 
Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
 
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,
 
Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.
 
Engelli, yaşlı ve sağlık çalışanları, kayıtlarının kısa sürede yapabilmesi ve öncelikli sıra alabilmeleri için engelli, Yaşlı ve Sağlık Çalışanı Kayıt Bölümüne başvurunuz.
 
Engelli ve yaşlı hastalarımız, kendileri için ayrılmış bekleme koltuklarını kullanabilirler.