Hizmet Standartlarımız

Buradan aile sağlığı merkezimizde yapılan işlemlerimizin süreleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bildirimler

Buradan doktorlarımıza soru sorabilir; gebe, bebek-çocuk, engelli ve obezite bildiriminde bulunabilirsiniz.
Image

KADROMUZ

Aile Hekimlerimiz ve Aile Sağlığı Elemanlarımız

Uzm. Dr. Kifayet BARAN ÇEÇEM
Image
Uzm. Dr. Esra ŞENDİL KESKİN
Image
Dr. Muhteber EROĞLU
Image
Dr. Vedat MEMİŞ
Image
Dr. Betül YILMAZ
Image
Dr. Melek Ayşe GÜNEYLİ
Image
Dr. Ufuk TOKGÖZ
Image

ASM REHBERİ

Aile Sağlığı Merkezleri ile İlgili Bu Bölümden Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.

HİZMETLER

Aile Sağlığı Merkezimizde verilen başlıca hizmetler

Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.

İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulamsı ve takibi yapılmaktadır.

Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

Halk Eğitimleri

AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image